W drodze do niepodległej

Plakat wystawy Już od 8 września 2018 r. zapraszamy do zwiedzania ekspozycji Okruchy przeszłości... W drodze do niepodległej, która została przygotowana przez Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Data 11 listopada 1918 r. stanowi cezurę czasową ekspozycji, do której stworzenia wykorzystano skromne zasoby własne oraz zbiory prywatne. Trwająca długie 123 lata droga do wolnej Polski wiodła nie tylko przez pola bitewne powstań narodowych i Wielkiej Wojny, emigrację, konspirację, zsyłki i krwawe reperkusje. Pokolenia Polaków kroczyły do niej przez salony wypełnione dźwiękami muzyki, biblioteki z tomami wieszczów, gabinety z płótnami mistrzów na ścianach, a także wiodąc swoje zwyczajne życie. Co za tym idzie na wystawie obok militariów prezentowane są również monety i banknoty, dokumenty i bibeloty oddające klimat epoki. Tło tych okruchów przeszłości stanowią pocztówki z reprodukcjami malarstwa polskiego tworzonego ku pokrzepieniu serc, wysyłane głównie podczas I wojny światowej.

Wystawie towarzyszy film Przystanek niepodległość w reżyserii Zofii Kunert udostępniony przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

W drodze do niepodległej - gablota z eksponatami W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji

W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji (okopy) W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji

W drodze do niepodległej - gablota z eksponatami W drodze do niepodległej - gabloty z eksponatami

 W drodze do niepodległej - fragment ekspozycji W drodze do niepodległej - projekcja filmu

Grupy zorganizowane zapraszamy na warsztaty.

Warsztaty wykonywania patriotycznych pocztówek

Serdecznie zapraszamy - wystawa czynna do 11 listopada 2018 r.

Jan Cybis - wystawa plenerowa

Fragment ekspozycji i budynek Muzeum Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku serdecznie zaprasza na planszową wystawę objazdową Jan Cybis – „Po trzykroć malarz, po trzykroć poeta”
Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, w ramach obchodów roku Jana Cybisa w województwie opolskim.

Jak dotąd wystawę zaprezentowano w Teatrze im. Jana Kochanowskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i Zespole Szkół Plastycznych w Opolu przy ul. Barlickiego.

Aktualnie zapraszamy na skwer koło budynku Muzeum.

Fragment ekspozycj Fragment ekspozycji Fragment ekspozycj

Na pocztówkowym szlaku... Kluczbork

Na pocztówkowym szlaku... Kluczbork - plakat wystawyDawna karta pocztowa to nie tylko ciekawy widoczek, ale przede wszystkim dokumentacyjne źródło ikonograficzne. Utrwala układ urbanistyczny i architektoniczny miasta, rejestruje zmiany w nazewnictwie ulic, placów, wyglądzie budynków. Ukazuje przemiany w życiu danej społeczności utrwalone często przypadkowo w obiektywie aparatu. Między innymi dlatego pocztówki z Kluczborka i okolic stanowią trzon zbiorów historycznych Muzeum. Kolekcja jest prezentowana jako cykl wystaw czasowych Na pocztówkowym szlaku.

Ekspozycja poświęcona pocztówkom z Kluczborka, wydanym przed 1945 r., których dopełnieniem są widokówki powojenne, wpisuje się w obchody rocznicy 765-lecia lokacji miasta.

Uczniów szkół podstawowych i średnich zapraszamy na lekcję muzealną pt. Dzieje Kluczborka. Prezentacja multimedialna połączona z prelekcją ukazuje historię miasta od najstarszych śladów osadnictwa po czasy nam współczesne. Przedstawione plansze i zdjęcia pozwalają zapoznać się z rozwojem miasta, jego herbem, nazwą, najciekawszymi zabudowaniami oraz postaciami, które na stałe wpisały się w dzieje Kluczborka. UWAGA! Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu!

  • Czas trwania lekcji – ok. 45 min.
  • Opłata – bilet wstępu (ulgowy) – 2 zł.

Na pocztówkowym szlaku... Kluczbork - fragment ekspozycji Na pocztówkowym szlaku... Kluczbork - fragment planszy

Na pocztówkowym szlaku... Kluczbork - fragment ekspozycji Na pocztówkowym szlaku... Kluczbork - plansze z pocztówkami

Na pocztówkowym szlaku... Kluczbork - plansza z pocztówkami Na pocztówkowym szlaku... Kluczbork - wystawa

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy. Ekspozycja czynna od 29 czerwca do końca września.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (077) 418 27 07

email  muzeum_kluczbork@op.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedzielę wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 30 osób)

wtorek- piątek : 10.00 - 15.30

niedziela: 10.00 - 13.30

Uwaga - dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).