Deklaracja dostępności

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabella Gomułkiewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774182707

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum im. Jana Dzierżona
 • Adres: ul. Zamkowa 10
  46-200 Kluczbork
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 774182707

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku jest budynek dawnego zamku, wpisany do rejestru zabytków. Wejście do budynku po wysokich schodach, schody również od strony skweru z wystawą plenerową Ule (dostępną dla zwiedzających z poziomu ulicy). Na wystawie plenerowej ustawione są tablice dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących z opisami czcionką braillowską (tablica zbiorcza przedstawiająca rozmieszczenie i opis ekspozycji plenerowej oraz tablice przedstawiajace wybrane sylwetki uli z opisem). W budynku brak windy oraz podjazdów. Muzeum proponuje wszystkim chętnym możliwość alternatywnego zwiedzania w postaci wirtualnego spaceru https://www.skanowanie.xyz/muzeum_kluczbork. Na parterze znajduje się punkt informacyjny oraz kasa, w której kupić można bilety i wydawnictwa. Muzeum planuje zamonrtowanie dzwonków (przy schodach i przy bramie) umożliwiających wezwanie pracowników obsługi. Jeden z pracowników obsługi pełni rolę asystenta osób z niepełnosprawnościami. Przestronne sale wystawowe umiejscowione są na trzech kondygnacjach. Na parterze i I piętrze prezentowane są wystawy czasowe, wystawa stała Pszczelarstwo dawne i nowe oraz pracownia, w której odbywają się warsztaty dla grup zorganizowanych znajdują się na II piętrze. Na wystawie stałej znajduje się kilka eksponatów przeznaczonych do dotykania. Standardowe toalety usytuowane są na I piętrze. Poszczególne kondygnacje są oznakowane. W Muzeum może poruszać się osoba niepełnosprawna z psem przewodnikiem, obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku deklaruje gotowość rozszerzania dostępności na kolejne obszary.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

BIP

Deklaracja dostępności

Wirtualny spacer

 
 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (77) 418 27 07

email  muzeum@kluczbork.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

  Znajdź nas na Instagramie

Bilet normalny: 6,00 zł

Bilet ulgowy: 3,00 zł

W niedziele wstęp bezpłatny

 

Na ekspozycje plenerowe wstęp bezpłatny.

Oprowadzanie: niedziele i święta: 50,00 zł od grupy.

 

MUZEUM CZYNNE 

wtorek piątek: 10:00 –16:00*

niedziela: 10:00 – 14:00*

 

* UWAGA! Wstęp na ekspozycje najpóźniej 30 min przed zamknięciem Muzeum.

Dla grup zorganizowanych jest możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego min. z dwutygodniowym wyprzedzeniem).