Sklepik muzealny

Muzeum, w miarę posiadanych środków, prowadzi działalność wydawniczą, której celem jest rozpowszechnianie informacji o Muzeum i jego wystawach, a także przybliżanie historii miasta i regionu.W Muzeum można kupić:  

  • informator Z przeszłości Kluczborka /wersja polska i niemiecka/ zawierający najważniejsze fakty historyczne dotyczące miasta,  
  • album Kluczbork na dawnej pocztówce /wersja polska i niemiecka/ dla kolekcjonerów starych pocztówek i miłośników miasta,  
  • informator o Kluczborku - Ślady minionych wieków,  
  • informator muzealny i informator o Patronie Muzeum w wersji polsko – angielsko – niemieckiej,
  • publikację jubileuszową Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 1959 - 2009 ,
  • katalog wystawy stałej - Pszczelarstwo dawne i nowe
  • pocztówki,
  • świece woskowe.

Dla niedowidzących

Wersja dla niedowidzących

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (077) 418 27 07

email  muzeum_kluczbork@op.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedzielę wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 30 osób)

wtorek- piątek : 10.00 - 15.30

niedziela: 10.00 - 13.30

Uwaga - dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).