Kluczbork i okolice

12 października o godz. 10:30 odbył się uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej – Kluczbork i okolice.

Jest to druga edycja konkursu plastycznego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kluczborku, skierowanego do dzieci i młodzieży powiatu kluczborskiego. Na wystawie zaprezentowane najlepsze – nagrodzone –  prace. Ekspozycję można oglądać w kluczborskim muzeum do końca października 2017 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Archiwum (szkolnej) młodości

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku serdecznie zaprasza na wystawę Archiwum (szkolnej) młodości. Życie Liceum Pedagogicznego utrwalone w kronikach. Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych z działalności Liceum Pedagogicznego w Kluczborku, głównie kronik szkolnych z lat 1960-1967, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu. Teksty zamieszczone na planszach opracowano w oparciu o publikację Kazimierza Burtnego, Bogdana Cimały i Zenona Jasińskiego pt. Nieść kaganek oświaty…  Dzieje kształcenia nauczycieli w Kluczborku (1953-1975).

Liceum Pedagogiczne w Kluczborku funkcjonowało jako jedna z pięciu tego typu szkół na Opolszczyźnie. W latach 1953-1975 wykształciło  znaczną część kadry nauczycielskiej, stając się ważnym ośrodkiem rozwoju oświaty w województwie.

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

500 LAT REFORMACJI

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku zaprasza na wystawę

- 500 lat Reformacji. Druki ewangelickie ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

 

Wystawa czynna do 12 listopada 2017 r.

W dawnej szkole

Muzeum im Jana Dzierżona w Kluczborku serdecznie zaprasza na wystawę czasową Okruchy przeszłości… W dawnej szkole.

Najprostsza definicja określa szkołę (od łac. schola), jako instytucję oświatowo-wychowawczą zajmującą się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedzibę (budynek) tej instytucji oraz jej uczniów i personel. Wszystkie elementy definicji zostały przedstawione na wystawie, poczynając od pomocy dydaktycznych, poprzez widoki budynków szkolnych, kończąc na dokumentach określających: tryb działania placówek oświatowych, program nauczania, rozkład roku szkolnego, obowiązujące podręczniki, czy wreszcie warunki i zasady pracy nauczyciela.
Dopełnieniem zgromadzonych na wystawie archiwaliów jest aranżacja klasy szkolnej, w której zwiedzający może poczuć się jak uczeń dawnej szkoły. Określenie dawna oczywiście jest względne, ponieważ dla jednego odbiorcy synonimem przeszłości mogą być podręczniki, ławki i inne elementy pochodzące z I połowy XX wieku, ktoś inny za świadka historii uzna sztandar szkolny z końca lat 70., czy też nowsze pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli różnych przedmiotów. Niezależnie od tego – zarówno dla uczniów współczesnej, naszpikowanej multimediami szkoły, jak i dla bardziej dojrzałych widzów – wystawa może stać się okazją do ciekawej, czasem sentymentalnej podróży w czasie.

 

 

 

 

 

 

Informacje


adres  ul. Zamkowa 10, 46-200 Kluczbork

tel.  (077) 418 27 07

email  muzeum_kluczbork@op.pl

ie www.muzeum.kluczbork.pl

  Facebook: Dołącz do nas!

Bilet normalny: 4,00 zł

Bilet ulgowy: 2,00 zł

W niedzielę wstęp bezpłatny

Oprowadzanie: niedziela i święta: 35,00 zł od grupy (grupa maksymalnie do 30 osób)

wtorek- piątek : 10.00 - 15.30

niedziela: 10.00 - 13.30

Uwaga - dla grup zorganizowanych istnieje możliwość ustalenia innego terminu zwiedzania (uzgodnionego przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem).